سواستفاده جنسی از کودکان

سواستفاده جنسی از کودکان انواعی دارد که عبارتست از: برقرار کردن ارتباط جنسی (بدون درنظرداشت عاقبت آن)، نشان دادن اعضای تناسلی خود به کودک؛ تماس جسمی؛ و استفاده از کودک برای پورنوگرافی.

سوءاستفاده جنسی کودکان یک پدیدۀ جهانی است

شاید خودتان به یاد بیاورید که در زمان مدرسه یا در موقع بازی با همسالان حرف هایی به طور غیرمستقیم به گوشتان می‌خورده؛ قصه‌ها و شایعاتی می‌شنیده‌اید:

«فلانی با فلانی است»؛ «فلانی بچۀ خوبی نیست»؛ «فلان دختر بد است»؛ و… بعضی از خوانندگان شاید خودِ شان قربانیِ سوءاستفاده جنسی بوده اند…

 

حال این سوال مطرح میشود که سواستفاده جنسی چیست؟!

سوءاستفاده جنسی از کودکان نوعی از سوءاستفاده است که از طریق آن یک فرد بالغ یا نوجوان با سوءاستفاده از یک کودک به ارضای جنسی می‌رسد. به‌عبارتی، سوءاستفاده جنسی از کودک، سوءاستفاده از قدرت است که طیِ آن فرد بزرگ‌تر، قوی‌تر، و آگاه‌تر، از کودک برای ارضای جنسی، لذت بردن عاطفی، و گاه بدست آوردن پول، سوءاستفاده می‌کند.

 

 

انواع سوءاستفاده جنسی از کودکان عبارت اند از:

برقرار کردن ارتباط جنسی (بدون درنظرداشت عاقبت آن)، نشان دادن اعضای تناسلی خود به کودک؛ تماس جسمی؛ و استفاده از کودک برای پورنوگرافی.

بله درست خواندید! گاهی سواستفاده جنسی از کودکان، بدون کوچکترین تماسی با آنها اتفاق می افتد و این باور که سواستفاده جنسی فقط به تماس ختم میشود، کاملا نادرست است.

باور نادرست دیگری که درباره سواستفاده جنسی از کودکان وجود دارد، این است که فقط دختران مورد سواستفاده قرار میگیرند، درحالیکه شیوع این مسئله در پسرها نیز اصلا کم نیست. هرچند دخترها به مراتب بیشتر مورد سواستفاده قرار میگیرند.

 

 

نکاتی در رابطه با سواستفاده جنسی از کودکان:

 

به کودکان در رابطه با اندام جنسی شان توضیحاتی با توجه به سن شان دهید یا این کار را به روانشناس واگذار نمایید.

 

به کودکان آموزش دهید که هیچ شی ای را در اندام جنسی خود فرو نبرند و به کسی هم اجازه این کار را ندهند.

 

اگر کودکتان را در حال بازی جنسی مشاهده کردید، واکنش شدید نشان ندهید. بسیار مهم است که آموزش های جنسی به کودک در فضایی آرام و دوستانه باشد.

 

به کودکتان آموزش دهید که اگر غریبه ای خواست به او دست بزند، دقیقا چکار باید بکند. به او مقاومت کردن در مقابل درخواستهای جنسی را بیاموزید.

 

به او اطمینان خاطر بدهید که اگر به شما درباره این مسایل بگوید، به او و بقیه آسیب نمیزنید، پرخاشگری نمیکنید و زندگی اش خراب نمیشود!

 

به کودکتان آموزش دهید که دقیقا چه کسانی قابل اعتماد هستند و در صورت وقوع اتفاقی به چه کسانی میتواند بگوید.

 

هنگام آموزش به کودکان از کلمات ساده و کوتاه استفاده کنید و فضای آموزش را همراه با بازی پیش ببرید.

 

آموزش وقتی اثربخش است که تجربه یادگیری اتفاق بیفتد. از سن 3 سالگی به بعد میتوانید آموزش برای کودکان را شروع کنید و فراموش نکنید که یادگیری نیازمند تمرین مداوم است.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.