کادر درمان روانشناس کودک در تهران | بهترین روانشناسان کودک نوجوان

خودکشی

آرزو لشکری

تحصیلات و سوابق آموزشی

  •  کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز (با معدل 79/ 18)
  •  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه تبریز (با معدل 52/19)
  •  دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهیدبهشتی
  • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ايران

دکتر لیلا ابراهیمی
دکتري روانشناسی شناختی/ دانشگاه شهید بهشتی
روانشناس و درمانگر کودك

 

سوابق تحصیلی و آموزشی:

 کاندیدای دکتری روانشناسی شناختی دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز
 عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایزان
عضو انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
 عضو انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
 عضو هیئت موسسین انجمن علمی دانشجویی اتیسم دانشگاه شهید بهشتی
 عضو انجمن علوم و فناوری‌های شناختی

سوابق کاری:

 درمانگر کودک کلینیک توانبخشی شناختی دانشگاه شهید بهشتی
 کارشناس حوزه روانشناسی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی

حیطه‌های فعالیت:

 درمانگر اختلالات یادگیری
درمانگر اختلالات اضطرابی و وسواس کودکان
فرزندپروری
 توانبخشی شناختی


مدیر تیم روانشناسی و روانپزشکی کودک 

 

دکتر فاطمه رنجبر

فوق تخصص روانپزشکی کودک از دانشگاه علوم پزشکی تهران

Leave A Reply

Your email address will not be published.