7 نکته مهم درباره آزمون های هوش

آنچه که باید دباره هوشبهر بدانیم

هوشبهر

7 نکته مهم درباره آزمون های هوش

 

آنچه که باید درباره هوشبهر بدانیم:

 

  • هوشبهر نه شاخص توانایی ثابت مادرزادی و نه نشان دهنده همه موقعیت های حل مسیله است. بلکه یک نمونه خاص و محدود در برهه زمانی معین، از توانایی هایی است که مستعد تغییر نیز هستند. این تا اندازه ای غنای تجارب گذشته فرد را نیز منعکس می کند.

 

  • نمره های هوش یا هوشبهر برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی مفید هستند.

 

  • نمرات  هوش یا هوشبهر اطلاعات ارزشمندی درباره قوت و ضعف کارکردهای شناختی فرد ارایه می دهند از جمله توجه، حافظه و …

 

  • آزمون های هوش می توانند پیشرفت حرفه ای را پیش بینی کنند، متغیرهای شخصیتی مهم را آشکار کنند.

 

  • اغلب به غلط تصور می شود که هوشبهر ثابت، غیر قابل تغییر و ذاتی است. اگرچه معولا ثبات قابل ملاحظه ای در نمره های هوشبهر در سراسر زندگی بزرگسالی وجود دارد، وقوع تغییرات در هوشبهر، به ویژه درمیان کودکان امکان پذیر است.

 

  • آموزش می تواند جنبه های هوشبهر به ویژه هوش متبلور (هوش متبلور، یادگیری از تجربیات و آموزه‌های پیشین است. این نوع از هوش بر پایه واقعیت‌ها قرار دارد و ریشه در تجربیات قبلی دارد) را حتی میان بزرگسالان افزایش دهد.

 

  • بسیاری از افراد با هوشبهر های بالا موفقیت اندک یا هیچ دارند. داشتن هوشبهر بالا به هیچ وجه تضمین کننده موفقیت نیست. صرفا به معنای این است که فرد پیش نیاز مهم را دارد.

 

  • برگرفته از کتاب راهنمای سنجش روانی- گراث – مارنات

Leave A Reply

Your email address will not be published.